Mi prevodimo sa svih evropskih i većine svetskih jezika

Pravno verodostojan prevod može da Vam izda samo ovlašćeni sudski tumač.

Njegova istovetnost sa originalom na izvornom jeziku garantuje se pečatom stalnog sudskog tumača za određeni jezik postavljenog rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije.


ENGLESKI, NEMAČKI, ITALIJANSKI, ŠPANSKI, PORTUGALSKI, FRANCUSKI, RUSKI, POLJSKI, ČEŠKI, MAĐARSKI, BUGARSKI, RUMUNSKI, MAKEDONSKI, SLOVENAČKI, HRVATSKI, ALBANSKI, GRČKI, ŠVEDSKI I HOLANDSKI JEZIK.

Prevod pravnih i sudskih dokumenata

Ugovori; Tužbe; Rešenja; Odluke; Pravilnici; Izvod iz sudskog registra preduzeća; Finansijski izveštaj; Revizorski izveštaj; Kupoprodajni ugovori; Stručni tekstovi; Tehnička uputstva; Sertifikati; Međunarodne dozvole; Godišnji i revizorski izveštaji; Prevođenje veb-stranica i reklamnih poruka; Prevođenje zakonodavstva EU.

Prevod ličnih dokumenata

Izvodi iz matičnih knjiga rođenih/venčanih/umrlih; Potvrde o državljanstvu; Uverenja o prebivalištu; Diplome; Svedočanstva; Prepis ocena i nastavni plan; Punomoćja; Zahtevi za dobijanje viza; Dozvole za boravak; Radne dozvole; Potvrde o stanju računa u banci; Lične karte; Vozačke dozvole; Pasoši; Lekarski nalazi... itd.

Obaveza klijenta

Potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju dokumenta za koji Vam je potreban prevod. Dostava/preuzimanje dokumenata obavlja se u našim poslovnim prostorijama svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

Ukoliko niste u mogućnosti da dođete tokom navedenog perioda ili niste iz Beograda, dokumenta možete da dostavite poštom ili elektronskim putem na e-mail: office@lexica.rs ili lexica.office@gmail.com.

                   Prevodilačko preduzeće Lexica d.o.o.

Alekse Nenadovića 32 (III sprat), Vračar
Tel/Fax: 011 244 24 39, 244 24 82
Mob: 063 7717 488, 063 7727 802
E-mail: office@lexica.rs; lexica.office@gmail.com
Web site: www.lexica.rs
Radno vreme: 09-17h